TYLKO DO 11 GRUDNIA MIESZKAŃCY WOJ. WIELKOPOLSKIEGO MOGĄ ZAPROTESTOWAĆ PRZECIWKO MYŚLIWYM NA SWOICH GRUNTACH I WYŁĄCZYĆ ZIEMIĘ Z POLOWAŃ

Jak wyłączyć ziemię z obwodu łowieckiego i zakazać polowań? DZIAŁAJ TERAZ, zostało mało czasu!

– Konsultacje społeczne w woj. wielkopolskim: uwagi można składać tylko do 11 grudnia 2020 r.
– Link do obwieszczenia Urzędu Marszałkowskiego: https://bip.umww.pl/292—k_86—ogloszenie-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-sejmiku

Chcesz pozbyć się myśliwych z własnej ziemi? Obawiasz się o bezpieczeństwo swoje
i swoich bliskich? Przeszkadza Ci, jak samochody terenowe rozjeżdżają twój las albo pole?
A może boisz się, że strzały wystraszą twoich gości albo, że turyści zniechęceni polowaniami
w pobliskiej okolicy przestaną odwiedzać twoją miejscowość? Zacznij działać – masz prawo!

Teraz jest najlepszy czas by raz na zawsze wyprosić myśliwych z własnej ziemi. Sejmiki wojewódzkie właśnie kończą opracowywanie projektów nowych uchwał o podziale Polski na obwody łowieckie.
W kolejnych województwach trwają lub za chwilę zaczną się 21-dniowe konsultacje publiczne tych uchwał. To ważny moment, w którym każdy obywatel, a w szczególności właściciel lub użytkownik wieczysty ziemi, może zgłosić uwagi do projektu z wnioskiem o wyłączenie swojego terenu z obwodu łowieckiego. Wyłączenie ziemi uniemożliwia prowadzenie na niej polowań oraz wszelkich innych czynności z zakresu tzw. gospodarki łowieckiej. Myśliwym nie będzie wolno tam budować i użytkować ambon, dokarmiać zwierząt na nęciskach, wchodzić czy wjeżdżać samochodami.

Do tej pory musieliśmy biernie znosić prawo myśliwych do polowania, narzucone nam prawem łowieckim jeszcze z poprzedniego ustroju. Jednak istniejące dziś obwody łowieckie, które wciąż pokrywają blisko 90% powierzchni Polski, wyznaczone zostały z naruszeniem konstytucyjnego prawa własności, nie dając dotąd obywatelom żadnego prawa do sprzeciwu. Dlatego Trybunał Konstytucyjny nakazał wyrokiem z 2014 r. zmianę przepisów i dziś, po raz pierwszy, możemy skorzystać z prawa do wyłączenia naszych gruntów z obwodu łowieckiego i ustanowienia zakazu polowania. Taką możliwość dają nam zmienione przepisy prawa łowieckiego.

Jak to zrobić?

  1. Wejdź na stronę www.zakazpolowania.pl lub www.niechzyja.pl
  2. Otwórz formularz, wypełnij go i podpisz. Na podanych stronach znajdziesz specjalnie przygotowane wzory. Numer planowanego obwodu łowieckiego, którym objęta ma zostać twoja nieruchomość, znajdziesz w udostępnionych projektach uchwał.
  3. Wyślij gotowy wniosek pocztą tradycyjną lub elektroniczną przez ePUAP na adres Urzędu Marszałkowskiego podany w obwieszczeniu.

Spełnij warunek – wykaż, że polowania ograniczają twoją działalność

Wnioskujący muszą posiadać nieruchomość o „szczególnych właściwościach” lub prowadzić działalność, która albo istotnie utrudnia gospodarkę łowiecką, lub którą prowadzenie gospodarki łowieckiej istotnie ogranicza czy wręcz uniemożliwia. Kto w praktyce spełnia te warunki? Na przykład każdy, kto prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, działalność rekreacyjną
i turystyczną, edukacyjną, czy inną związaną z obecnością ludzi, ze względu na bezpieczeństwo, a także m.in. właściciele upraw ekologicznych, czy hodowcy zwierząt
, które mogą być płoszone przez polowania albo narażone na postrzelenie. Katalog takich sytuacji jest jednak znacznie szerszy i każdy właściciel lub użytkownik wieczysty ziemi powinien indywidualnie przeanalizować i uzasadnić swój wniosek. Udostępnione na stronach www.zakazpolowania.pl
i www.niechzyja.pl wzory dotyczą najbardziej typowych przypadków. We wszystkich innych należy skorzystać z ogólnej wersji formularza, odpowiednio uzasadniając swój wniosek. W razie pytań można skontaktować się z punktem informacyjnym Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła (tel.: 42 632 81 18, email: krzysztof.wychowalek@zrodla.org.pl lub Fundacji Niech Żyją! (tel.: 735 374 508, email: kontakt@niechzyja.pl).

Ważna informacja dla rolników

Wyłączając ziemię z obwodu łowieckiego, na której powstaną szkody w uprawach i płodach rolnych, właściciele i użytkownicy wieczyści gruntów zachowują prawo do odszkodowań. Za szkody wyrządzone wówczas przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny poza obwodami łowieckimi odpowiada Skarb Państwa, a nie koło łowieckie ([art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy prawo łowieckie).

W wielu przypadkach wyłączenie ziemi z obwodu łowieckiego może wręcz ułatwić uzyskiwanie odszkodowań. Wielu rolników ma bowiem poważne problemy z wyegzekwowaniem od kół sprawiedliwych rekompensat za wyrządzone szkody:

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/bez-obwodu-bez-polowan-ale-z-odszkodowaniem-za-szkody-lowieckie-jak-mozliwe/

Co zrobić, jeśli konsultacje w Twoim województwie już się zakończyły?

Jeśli nie zdążysz wysłać wniosku do urzędu lub zostanie on rozpatrzony negatywnie, możesz skorzystać z dodatkowej, uproszczonej procedury ustanowienia zakazu polowania (art. 27b ustawy prawo łowieckie). Wystarczy złożyć zwykłe oświadczenie do starosty (wzory znajdują się na stronie www.zakazpolowania.pl), które działa od dnia następnego. Trzeba jednak pamiętać, że ustanawiając zakaz polowania w trybie uproszczonym nie przysługują odszkodowania za szkody w uprawach.

W przypadku negatywnej oceny złożonego do urzędu wniosku, mimo spełnienia ustawowego warunku i wykazania uzasadnionego powodu do wyłączenia ziemi z obwodu, prawo daje możliwość właścicielom i użytkownikom wieczystym gruntów zaskarżenia uchwały na drodze postępowania administracyjnego.

Informację przygotowała koalicja Niech Żyją! www.niechzyja.pl.

Kontakt

Tomasz Zdrojewski, koalicja Niech Żyją!; t: 735 374 508, e: kontakt@niechzyja.pl

Krzysztof Wychowałek, Ośrodka Działań Ekologicznych “Źródła”;

t: 42 632 81 18, e: krzysztof.wychowalek@zrodla.org.pl

Najnowsze artykuły