PODATKI NA TYM SAMYM POZIOMIE

Podatki w Gminie Kościan w roku 2021 pozostaną na takim samym poziomie jak dotychczas. Podatki od nieruchomości zostały ustalone Uchwałą nr X/100/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 roku, a szczegóły dotyczące stawek podatku od środków transportowych można znaleźć w załącznikach do Uchwały nr X/101/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 roku. Na podstawie komunikatów Prezesa GUS stawka podatku rolnego została ustalona na kwotę 58,55 zł za 1 dt. Po przeliczeniu stawka podatku rolnego dla gospodarstw w 2021 roku wyniesie więc 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych. Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2021 roku wyniesie 43,30 zł. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły