ZAKUP SPRZĘTU DEZYNFEKUJĄCEGO, TESTÓW, ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ I POWIERZCHNI.

Informowaliśmy o pozyskanym przez Powiat Kościański grancie w wysokości ponad 300 tys. złotych dla powiatowych instytucji. Pieniądze te pozwoliły na zakup sprzętu dezynfekującego, testów, środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji rąk i powierzchni. W ramach dofinansowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie kupiło m.in. zamgławiacz, bezdotykowe dozowniki, środki ochrony osobistej i płyny dezynfekcyjne. Dla Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zakupiono zamgławiacz i urządzenie do ciągłej dezynfekcji powierzchni i kontroli zapachów, które wykorzystuje bezfiltrową niskoenergetyczną technologię plazmową. W ramach grantu wsparcie trafiło także do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”. Otrzymane wsparcie umożliwiło również wypłacenie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi i klientami, a także dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych. Powiat pozyskał środki z Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły