PRACE W SROCKU WIELKIM

Głębokie, odtworzone rowy i zdarta nawierzchnia jezdni. W Srocku Wielkim trwają prace przy przebudowie i poszerzeniu drogi powiatowej. Na remont Starostwo Powiatowe w Kościanie otrzymało wsparcie w wysokości 1 mln 375 tys. złotych z unijnych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Inwestycja jest realizowana jako zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie”.W ramach prac jest remontowany odcinek 2,478 km. Trwają prace na odcinku o nawierzchni bitumicznej, który ma 1,228 km. Stara nawierzchnia została usunięta, a droga zostanie poszerzona do 5,5 m. Jezdnia zostanie wyłożona nową warstwą ścieralną, a wzdłuż drogi będą  nowe krawężniki. W ramach inwestycji, wybudowano już drogę na gruntowym odcinku o długości 1,250 km. Droga została wzmocniona, ułożono kolejne jej warstwy. Łączny koszt prac wyniesie blisko 2,2 mln zł. Dofinansowanie z Gminy Czempiń to 450 tys.  złotych. Pozostałe koszty sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Kościańskiego. Remont znacząco ułatwi i skróci poruszanie się autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Szkoły Podstawowej w Głuchowie.

 

 

źródło:Powiat kościański

Najnowsze artykuły