INTERNETOWY ,,ŚDS”

Od września wachlarz oferowanych zajęć w krzywińskim Środowiskowym Domu Samopomocy poszerzył się o zajęcia komputerowe. Początkowe obawy przed pracą z komputerem zostały zażegnane, a uczestnicy z tygodnia na tydzień zdobywali nowe umiejętności podczas pracy z nowo poznawanymi programami. Dla większości z podopiecznych była to nowość, gdyż wcześniej nie korzystali z komputera, jednak wytrwałość w nauce i ciągłe doskonalenie umiejętności dały wymierne rezultaty, co dodatkowo pozytywnie wpływało na samoocenę uczestników. Zajęcia te stały się dodatkowym atutem, zwłaszcza teraz, gdy wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej, znów powróciliśmy do zajęć zdalnych. Codziennie część uczestników bierze udział w zajęciach on-line, a pozostali cotygodniowo otrzymują pakiety do wykonywania w domach. Jest nam niezmiernie miło widząc zaangażowanie nie tylko samych uczestników, ale także rodziców czy opiekunów w zajęcia, które stały się stałym elementem dnia.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły