MONTAŻ STERYLIZATORA

Latem w kościańskim szpitalu zakończyła się budowa pomieszczeń centralnej sterylizatorni, miejsca niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania bloku operacyjnego i całego szpitala. Takie miejsce dzieli się na strefę brudną, czystą i sterylną. Sterylizuje się tam m.in. narzędzia chirurgiczne, materiały opatrunkowe oraz bieliznę operacyjną. Obecnie trwają prace przy uruchamianiu stacji uzdatniania wody, która jest niezbędna przy działaniu sterylizatorni, równocześnie trwa montaż przelotowego sterylizatora parowego i parowej myjni – dezynfektora. Centralna sterylizatornia, która będzie miała ponad 400 metrów kwadratowych jest także wyposażana w inne specjalistyczne meble potrzebne do jej funkcjonowania. Koszty wyposażenia sterylizatorni w te dwa urządzenia to ponad  400 tys. złotych. Część z tej kwoty pokryją środki gmin. Gmina Kościan przeznaczyła kwotę 100 tys. złotych, a Gmina Czempiń 50 tys. złotych. Pozostałe wydatki zostaną sfinansowane z budżetu Powiatu Kościańskiego. Ponadto w celu doposażenia sterylizatorni Starostwo Powiatowe w Kościanie wraz z SP ZOZ w Kościanie wystąpiło z wnioskiem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udzielenie dotacji celowej w wysokości ponad 600 tys. złotych na zakup kolejnej myjni – dezynfekatora, sterylizatora parowego i sterylizatora plazmowego. Wnioskodawcy czekają na odpowiedź w sprawie wniosku.

Przypomnijmy, że w tym roku Starostwo Powiatowe w Kościanie na dokończenie budowy sterylizatorni przeznaczyło 300 tys. złotych.

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły