ZNOSIMY BARIERY

Chcemy być jeszcze bardziej otwarci i dostępni dla mieszkańców, dlatego w ostatnim czasie zainstalowaliśmy w budynku Urzędu Miejskiego Śmigla platformę przyschodową dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach zadania zakupiono również wózek inwalidzki, na którym będzie można usiąść.

Elektrycznie zasilana platforma dla niepełnosprawnych z rozkładanym podestem została zainstalowana w holu Urzędu. Umożliwi ona bezproblemowe dostanie się osobom z ograniczoną sprawnością ruchową na piętro budynku.

Choć obecnie, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, poruszanie po Urzędzie jest ograniczone, mamy nadzieję że po zakończeniu epidemii będzie często służyła osobom potrzebującym i wspomagała załatwianie spraw.

Instalacja platformy to pierwszy etap dostosowania architektonicznego budynku Urzędu i infrastruktury przed budynkiem. W ciągu najbliższych kilku lat planowane jest dalsze dostosowywanie otoczenia, by było bardziej przyjazne osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie pt. „Montaż platformy przyschodowej w Urzędzie Miejskim Śmigla”  uzyskało dofinansowanie  ze środków PFRON w ramach obszaru B, „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.  Wartość zadania oszacowano na ok.  63.000,00  z czego planowana dotacja (refundacja) ze środków PFRON  to 22.050,00 zł.

 

Źródło: Gmina Śmigiel

 

Najnowsze artykuły