ASF – KONIEC STREFY NIEBIESKIEJ W POWIECIE KOŚCIAŃSKIM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1741 z dnia 20 listopada 2020 r. obszar zagrożenia (strefa niebieska) na terenie powiatu kościańskiego został zmieniony w obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona).

W związku z tym przypominamy o ograniczeniach w strefie czerwonej ASF:

  • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni jest możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń;
  • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy; nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;
  • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

Ograniczenia poza strefę czerwoną w granicach Polski:

– przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,

– świnie muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,

– świnie muszą pochodzić z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,

– świnie muszą pochodzić z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszaru zagrożenia) ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami), zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem, nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Przedstawiamy również Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie rekompensat dla producentów świń.

/-/Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Załączniki: Rozporządzenie
Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły