ŚLUBOWANIE NOWEGO RADNEGO

Piotr Majer, który w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Śmigla w okręgu nr 2 w Śmiglu objął mandat radnego, złożył ślubowanie 17 listopada 2020 r. podczas XXV sesji rady.

Przypomnijmy, że wybory uzupełniające zostały zarządzone na 25 października br. W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata głosowania nie przeprowadzono. Miejska Komisja Wyborcza na posiedzeniu 25 października 2020 r. stwierdziła, że pan Piotr Majer zgłoszony z KWW Małgorzaty Adamczak uzyskał mandat radnego. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie o wynikach wyborów uzupełniających ukazało się 26 października br.

 

Źródło: Gmina Śmigiel

Najnowsze artykuły