CYFROWY MAMMOGRAF W KOŚCIAŃSKIM SZPITALU

Trwa montaż wysokiej klasy mammografu w kościańskim szpitalu. Na nowoczesne cyfrowe urządzenie szpital pozyskał 600 tys. brutto od Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej z programu „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”. Pozostała kwota, ponad 150 tys. złotych pochodziła z budżetu szpitala.

– To bardzo nowoczesne urządzenie cyfrowe, które pozwoli na pogłębioną diagnostykę piersi. Mammograf został wyposażony dodatkowo w możliwość obrazowania piersi za pomocą tomosyntezy, która polega na tym, że podczas skanowania piersi mammograf wykonuje serię zdjęć pod różnymi kątami, które pozwalają na stworzenie serii cienkich jednomilimetrowych obrazów, które mogą być przeglądane jako trójwymiarowe zrekonstruowane obrazy piersi. Pozwoli to na precyzyjne i celowane badania – zaznacza  – Alina Nowak – kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii Centrum Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ w Kościanie. Tomosynteza jest to technologia, która od kilku lat jest dostępna na rynku. Będzie to trzeci – pierwszy cyfrowy – mammograf w kościańskim szpitalu, w którym do tej pory wykonano około 40 tys. mammografii. Ten, który służy pacjentom obecnie jest używany 10 lat. Zgodnie z warunkami konkursu Ministerstwa Zdrowia, będzie on musiał być wyłączony z eksploatacji. – Zaangażowanie pracowników naszej pracowni pozwoliło stworzyć doskonałą bazę pań w wieku od 50 do 69 roku życia, które średnio co 25 miesięcy zapraszane są na badania mammograficzne. To powoduje, że każdego roku wykonujemy około 2400 takich badań, a to z kolei wpływa na zwiększenie wykrywalności nowotworów piersi. Jesteśmy przekonani, że ten nowy mammograf jeszcze bardziej poprawi jakość diagnostyki – przyznaje Alina Nowak. – Ponadto – dodaje – w pracy z nowym urządzeniem cyfrowym nie będziemy potrzebowali, jak do tej pory, ciemni i chemikaliów. To ograniczy koszty dla szpitala i będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Nowy mammograf zostanie uruchomiony w grudniu 2020 roku.

 

Najnowsze artykuły