FOTOWOLTAIKA NA OBIEKTACH GMINNYCH

Jeszcze w tym roku na świetlicach wiejskich w Widziszewie, Pianowie i Wyskoci oraz na kompleksie sportowym „Orlik 2012” zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne, które pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania tych obiektów. Łączna moc tych instalacji wyniesie 53 kW. Montażem i podłączeniem instalacji zajmie się firma Ekozambud – Agnieszka Sochacka z Zamościa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Koszt całkowity tej inwestycji wyniesie 199.987 zł, a 63,63 % tej kwoty pochodzić będzie z dofinansowania unijnego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” na przedsięwzięcia dotyczące instalowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub w obiektach związanych z aktywnością społeczną mieszkańców. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan

 

Najnowsze artykuły