DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ZADUSZKI TO CZAS ZADUMY I REFLEKSJI

Featured Video Play Icon

Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki to dni pamięci o tych, co już odeszli, których nie ma wśród nas. To czas pełen zadumy i refleksji nad przemijaniem. Święto Zmarłych to dobry moment na refleksje, także nad własnym życiem – przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. To okazja do wspomnień, do dzielenia się troskami, kłopotami i radością. Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego, te jednak razem te dwa dni przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła i obejmują świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych.
W tym dniu wspominamy dusze znajdujące się w czyśćcu. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać dla nich odpusty. Należy nawiedzić pobożnie cmentarz w dniach 1-8 listopada i modlić się za dusze zmarłych. W samym dniu 2 listopada – również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej kaplicy i odmówieniem w nich modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.
(…)
Smutek to jest mrok po zmarłych tu
ale dla nich są wysokie jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij.
Pacierz zmów.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.

(J. Kulmowa, „W zaduszki”)

Najnowsze artykuły