TRWAJĄ PRACE NA DRODZE DO SROCKA WIELKIEGO

Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej do Srocka Wielkiego. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie” zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 kwotą 1 mln 375 tys. zł. Łączny koszt inwestycji wyniesie blisko 2,2 mln zł. Dofinansowanie z Gminy Czempiń to 450 tyś. zł. Pozostałe koszty sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Kościańskiego. W ramach prac jest remontowany odcinek 2,478 km. Na odcinku o nawierzchni bitumicznej, który ma 1,228 km, droga zostanie poszerzona do 5,5 m. Droga zostanie wyłożona nową warstwą ścieralną. Będą nowe krawężniki, odtworzone i odmulone rowy, przycięte gałęzie wzmocnione pobocza i zjazdy na pola. Wybudowano drogę na gruntowym odcinku o długości 1,250 km. Droga została wzmocniona, ułożono kolejne jej warstwy.

Remont znacząco ułatwi i skróci poruszanie się autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Szkoły Podstawowej w Głuchowie.

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

 

Najnowsze artykuły