ŁÓŻKA COVIDOWE W KOŚCIAŃSKIM SP ZOZ

Na podstawie podlegającej natychmiastowemu wykonaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 15 października 2020 roku kościański Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  Zdrowotnej od 21 października 2020 do odwołania jest zobowiązany do zapewnienia 16 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Zobowiązana do realizacji decyzji dyrekcja szpitala w porozumieniu z władzami Powiatu Kościańskiego w bezzwłocznym  trybie dostosowała jeden z oddziałów do wytycznych wojewody.

Koszty przygotowania szpitala do leczenia pacjentów z koronawirusem są finansowane z budżetu szpitala.

 

Źródło: Powiat Kościan

Najnowsze artykuły