ŚWIĘTO TABLICZKI MNOŻENIA

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu tradycyjnie uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. X ŚDTM odbył się pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę znają”. Po rejestracji szkoły na stronie organizatora otrzymaliśmy Certyfikat upoważniający do przeprowadzenia akcji. Od tego momentu nastąpiły zmasowane przygotowania czyli intensywne ćwiczenia tabliczki mnożenia. W piątek, 02 października od samego rana odbył się apel, na którym koordynator szkolny pan Witold Prałat otworzył obchody ŚDTM, przedstawił również plan na cały dzień. Na pierwszej lekcji odbyły się w klasach III – VIII egzaminy. Uczniowie rozwiązywali zadania w wyznaczonym czasie. Po poprawnym wykonaniu obliczeń otrzymali Certyfikaty MT Ekspert. Podczas lekcji matematyki uczniowie zmierzyli się z szeregiem łamigłówek, oczywiście związanych z tabliczką mnożenia. Tabliczka mnożenia gościła również na lekcjach wychowania fizycznego, na których poza sprawnością fizyczną trzeba było wykazać się również tabliczką. Wyłoniliśmy w ten sposób zwycięzców: „Królowe skakanki” oraz „Piłkarzy – matematyków”. W ciągu przerw międzylekcyjnych Patrol Egzaminacyjny przy wsparciu Pani Sylwii Drożdżyńskiej (pomysłodawczyni konkursu) przeprowadził konkurs online „Szkolny Mistrz Tabliczki Mnożenia”.  Przy okazji uczniowie i pracownicy sprawdzali znajomość tabliczki wypełniając egzamin online. Wszyscy egzaminowani wyrazili zadowolenie ze zdanego egzaminu. Już teraz przygotowujemy się do kolejnej edycji.

                                                                                                                                              Szkolny koordynator akcji Witold Prałat

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły