PRAWIE WSZYSTKO O KWARANTANNIE

Kiedy pracownik musi odbyć kwarantannę? Co zrobić, żeby dostać wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy podczas kwarantanny? Czy lekarz może zabronić wychodzić z domu? Oto lista 10 rzeczy, które pracownik powinien wiedzieć na temat kwarantanny i izolacji. Andrew Neel/ Unsplash.com

Pracownicy muszą liczyć się z możliwością odbycia kwarantanny lub izolacji domowej, zwłaszcza że lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta na izolację domową bez konieczności wydania decyzji inspektora sanitarnego. Stąd też zebraliśmy najważniejsze informacje na temat kwarantanny i izolacji domowej.

Odbywanie kwarantanny domowej nie jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Pracodawca może polecić pracownikowi skierowanemu na kwarantannę pracę zdalną pod warunkiem, że ten nie ma objawów choroby. W takiej sytuacji osoba zatrudniona zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Jeżeli jednak inspektor sanitarny (państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny) skieruje pracownika na kwarantannę, a stan zdrowia pracownika uniemożliwia pracę, osoba zatrudniona powinna pójść na zwolnienie lekarskie z zaświadczeniem o niezdolności do pracy. W takim przypadku kwarantanna nie będzie różniła się od przebywanie na zwykłym L4, a pracownik zyska prawo do świadczeń z tytułu choroby. Nie wolno także pracować w trakcie izolacji z powodu koronawirusa, na którą może skierować nie tylko inspektor sanitarny, ale również lekarzy POZ.

Odbywający kwarantannę pracownik na zwolnieniu lekarskim ma prawo do wynagrodzenia chorobowego w kwocie 80% wynagrodzenia. Wypłaca je pracodawca, ale tylko przez pierwsze 33 dni choroby. (Wyjątek stanowią seniorzy, którzy ukończyli 50. rok życia – w ich przypadku wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę tylko przez 14 dni.)

Jeżeli pracownik choruje dłużej lub firma od samego początku nie jest zobowiązana do wypłacania świadczeń z tytułu choroby, pracodawcę odciąża ZUS, który wypłaca zasiłek chorobowy. W takiej sytuacji płatnik składek powinien dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzję o kwarantannie lub izolacji w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Kolejną sytuacją uprawniającą do pobierania świadczenia z tytułu kwarantanny jest opieka nad dzieckiem poddanym izolacji lub kwarantannie. Jeden z rodziców opiekujących się dzieckiem odizolowanym ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem lub dzieckiem, u którego stwierdzono COVID-19, może pobierać zasiłek opiekuńczy. Rodzicowi na takim zasiłku nie wolno pracować.

Ważne jest to, aby niezwłocznie poinformować pracodawcę o skierowaniu na kwarantannę przez inspektora sanitarnego. Dotyczy to zarówno pracowników poddanych kwarantannie, jak i rodziców opiekujących się dziećmi wysłanymi na kwarantannę lub poddanymi izolacji domowej. Pracownik powinien także dostarczyć pracodawcy decyzję sanepidu, ale to może odbyć się po zakończeniu kwarantanny.

Obecnie okres obowiązkowej kwarantanny wynosi 10 dni. Może on zostać wydłużony w przypadku osób, u których wystąpiły niepokojące objawy chorobowe. Okres kwarantanny będzie także trwał dłużej, jeżeli pracownik mieszka z osobą skierowaną na izolację.

Warto zastosować się do zaleceń sanepidu, ponieważ za złamanie zakazu wychodzenia z domu grozi grzywna do 30 tys. zł. Co więcej, osoby poddane izolacji lub kwarantannie mogą spodziewać się kontroli policjanta. Tego typu kontrole zostały wzmożone w odpowiedzi na wzrost zachorowań na koronawirusa wśród Polaków.

Na szczęście podczas kwarantanny wolno pracować zdalnie, o ile pozwalają na to: charakter pracy i warunki mieszkaniowe. Szczegóły warto uzgodnić z pracodawcą, który może polecić pracę zdalną bez konieczności zachowania formy pisemnej. Takie polecenie wolno wydać mailem lub telefonicznie.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wójta Gminy Kościan

Kościan 12.10.2020

Najnowsze artykuły