ZDALNE NAUCZANIE W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KOŚCIAŃSKI

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w odpowiedzi na wniosek szkoły i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie Zbigniew Franek, Wicestarosta Kościański wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Zajęcia zostaną zawieszone 12,13 i 15 października 2020 roku. Zawieszenie zajęć dotyczy Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia edukacyjne w dniach 12,13 i 15 października 2020 roku będą realizowane w formie zdalnego nauczania. Z kolei zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju będą odbywały się normalnie. Wicestarosta Kościański wyraził także zgodę na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w okresie od 12 do 15 października 2020 roku. Zawieszenie zajęć w tej szkole dotyczy jednego oddziału – III klasy branżowej szkoły I stopnia. Zajęcia będą realizowane w formie zdalnego nauczania. W ubiegłym tygodniu została podjęta decyzja o zdalnym nauczaniu w prowadzonym prze powiat Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Zajęcia w formie zdalnego nauczania będą realizowane w tej placówce do 16 października 2020 roku.

 

źródło:Powiat Kościański 

Najnowsze artykuły