SĄ PIENIĄDZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Starosta Kościański udziela wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osobom niepełnosprawnym (posiadającym status osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu). Środki te mogą być przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na  wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Osoba niepełnosprawna takie wsparcie może otrzymać jednorazowo. Ubiegający się o wsparcie muszą przedstawić biznesplan planowanej działalności gospodarczej oraz zaproponować wybraną przez siebie formę zabezpieczania umowy. Działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Alicja Roźmiarek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie pod numerem tel. 65 512-10-55 wew. 205.

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły