POWOŁANIE ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KOŚCIANIE

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 października 2020 roku powołał st. kpt. Damiana Gorwę na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie.

Uroczystego wręczenia aktu w siedzibie KW PSP w Poznaniu dokonał Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Dariusz Matczak w obecności zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jarosława Zamelczyka.

Od 1 lipca 2020 roku pełnił obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie.
St. kpt. Damian Gorwa posiada wieloletnie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne do wykonywania zadań służbowych na obejmowanym stanowisku.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w służbie!

Zdjęcia: archiwum KW PSP w Poznaniu

Najnowsze artykuły