PIESZO PO HISTORIĘ

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu zorganizowała rajd pieszy do miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy. W piątek, 25 września 2020 roku klasy szóste wraz z wychowawcami poszły do Gorzyc, gdzie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Floriana Marciniaka, jednego z twórców Szarych Szeregów, pochodzącego z tej miejscowości. Uczniowie klas siódmych udali się natomiast do Jarogniewic, by upamiętnić pensjonariuszy Szpitala Psychiatrycznego w Kościanie, którzy zostali zamordowani w 1940 r. przez hitlerowców.  W okolicznym lesie znajdują się ich zbiorowe mogiły. Klasy ósme w ramach akcji „Sprzątanie świata” sprzątały okolice Czempinia m.in. cmentarz poewangelicki. Rajd został poprzedzony konkursem historycznym, którego tematyka dotyczyła II wojny światowej oraz bohaterskich obrońców Westerplatte. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII. Pierwsze miejsce uzyskując tę samą liczbę punktów zajęli: Marta Idziak z klasy 7 e oraz Antoni Kaźmierczak kl 7a, drugie Jakub Marciniak 7 c, natomiast trzecie Jakub Hamrol 7 d i Oliwia Sobkowiak 7 e. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, który ufundował nagrody książkowe. Rajd rozpoczął apel, podczas, którego głos zabrali dyrektor Szkoły Podstawowej w Czempiniu Albert Łukaszewicz oraz Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki. – Rajd do miejsc pamięci jest ważnym wydarzeniem dla społeczności naszej szkoły – mówił Albert Łukaszewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czempiniu. – Jest on doskonałym sposobem krzewienia wśród młodzieży wiedzy historycznej, ale też podtrzymywania postaw patriotycznych. Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki podkreślił, jak duże znaczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej ma pamięć o przodkach. Zauważył, że tego typu plenerowe lekcje historii wzbogacają w szczególny sposób wiedzę uczniów. – Miejsca do których się udacie, związane są z dramatycznymi wojennymi wydarzeniami – mówił Konrad Malicki. – Poznawanie okoliczności, które im towarzyszyły, być może przyczyni się do tego, że już nigdy się nie powtórzą.

 

źródło: Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły