,,PAKT” ZAPRASZA

Partnerstwo PAKT Krzywiń serdecznie zaprasza do włączenia się we współpracę partnerską na kolejne lata przedstawicieli:

– grup nieformalnych (rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich)

– organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe)

– przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie

Na zgłoszenia czekamy na Facebooku bądź pod adresem mailowym: paktkrzywin@gmail.com. W październiku odbędzie się spotkanie podczas którego osobom zainteresowanym opowiemy o pracach partnerstwa i przedstawimy korzyści jakie wynikają z przystąpienia do PAKT-u! (r)

Najnowsze artykuły