POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Na stronie internetowej www.arp.pl została uruchomiona zakładka „Polityka Nowej Szansy” dla ratowania lub restrukturyzacji Klientów biznesowych, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Oznacza to że z dniem 24.09.2020 r. ruszył długo oczekiwany program wsparcia klientów biznesowych w trudnej sytuacji gospodarczo-finansowej.

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/polityka-nowej-szansy

Adresatem pomocy na ratowanie może być mikro, mały i średni przedsiębiorca który spełni warunki zawarte w powyższych regulacjach. Dodatkowo Duży przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

 Dyrektor COP Poznań będzie świadczył jedynie usługę informacyjną dla Klientów biznesowych, a wnioski będą przesyłane bezpośrednio do Centrali ARP SA w Warszawie zgodnie z wytycznymi zawartymi na powyższych stronach internetowych.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski jedynie poprzez:

– osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,

– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.

Najnowsze artykuły