OBRADOWAŁ ,,PAKT’’

W poniedziałek, 21 września br., na terenie krzywińskiego ,,Wiatraka’’ obradowały podmioty tworzące ,,PAKT’’, czyli projekt ,,Przebojowa Aktywność Krzywińska Trwa”. Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania zrealizowanych w roku bieżącym działań oraz snuci planów na najbliższą przyszłość. – Dzięki promieniom słońca dzisiejsza praca przebiegła bardzo energicznie i efektywnie – deklarowali uczestnicy. Warto dodać, że projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PFIO.

Najnowsze artykuły