CZEMPIŃ WSPARŁ HYŻNE

W związku z bardzo trudną sytuacją gmin województwa podkarpackiego spowodowaną skutkami powodzi, która dotknęła te tereny w końcu czerwca 2020 roku, władze Gminy Czempiń podjęły decyzję o wsparciu finansowym jednej z gmin, która najbardziej ucierpiała w tej powodzi. Żywioł w ciągu kilkunastu minut zmienił spokojnie płynące niewielkie potoki w rwące rzeki, które zabierały ze sobą wszystko, co stało na ich drodze. Mimo szybkiej reakcji służb, nie udało się zapobiec ogromnym stratom, nie było na to czasu. W związku z tym, po zweryfikowaniu sytuacji finansowej poszczególnych gmin, które ucierpiały w powodzi, wytypowana została Gmina Hyżne, gdzie koszty odbudowy, czy też remontów zniszczonych i uszkodzonych 10 km dróg gminnych oraz 25 przepustów szacowane są na około 3 mln. Gmina Hyżne jest liczącą około 7 tys. mieszkańców gminą w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. Z analizy sytuacji finansowej Gminy wynika, że wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca, będący formalnym kryterium oceny zdolności dochodowej gmin w Polsce dla Gminy Hyżne za 2018 rok wyniósł zaledwie 796,51 zł (jest to około połowa średniej kwoty dochodu przypadającej na Mieszkańca Gminy Czempiń za ten sam okres). Solidaryzując się z osobami poszkodowanymi i władzami Gminy Hyżne Rada Miejska w Czempiniu, jednogłośnie, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2020 roku postanowiła udzielić w 2020 roku z budżetu Gminy Czempiń pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Hyżne w kwocie 50.000,00. Cała ta suma zostanie przeznaczona na usunięcie skutków klęski żywiołowej – remont dróg wewnętrznych uszkodzonych przez powódź na terenie Gminy Hyżne.

Źródło: czempin.pl

Najnowsze artykuły