DZIECI WRACAJĄ DO SZKÓŁ

    Nowy rok szkolny rozpoczyna się we wtorek 1 września. Dzieci po niemal półrocznej przerwie wrócą do szkół. Szkoły w Gminie Kościan są przygotowane na powrót do nauki stacjonarnej oraz przyjęcie przedszkolaków i młodzieży. Organizacja pracy szkół i przedszkoli będzie jednak sporym wyzwaniem dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców. Będą obowiązywały szczególne zasady bezpieczeństwa sanitarnego, m.in. zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego, bezwzględne używanie maseczek przez uczniów podczas dowozu autobusem, zmiana zasad spożywania posiłków w szkole. Szkoły zostały wyposażone w płyny dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji, a autobusy szkolne będą regularnie odkażane przez przewoźników. Szczegółowe zasady i rekomendowane wytyczne będą podawane na bieżąco uczniom oraz rodzicom poprzez dzienniki elektroniczne i strony internetowe szkół, a także inne ustalone wcześniej formy komunikacji. Dyrektorzy, monitorując i analizując aktualną sytuację w swoich placówkach, we współpracy z organem prowadzącym oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, będą podejmować indywidualne decyzje dotyczące funkcjonowania szkoły. Wiemy już, że od tego roku, ze względu na problemy lokalowe, musimy wprowadzić zmianowość w Szkole Podstawowej w Starym Luboszu. Jednak od nas wszystkich zależy, czy powrót do szkoły okaże się bezpieczny i pozwoli uczniom skupić się przede wszystkim na zdobywaniu wiedzy i umiejętności w przyjaznych warunkach!

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły