NOWA DROGA W SZCZODROWIE

Zakończyła się powiatowa inwestycja w Szczodrowie. Na realizację przebudowy drogi powiatowej – Kościan – Kokorzyn w miejscowości Szczodrowo – z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Kościański pozyskał kwotę ponad 934 tysięcy złotych.

Łączny koszt przebudowy kilometrowego odcinka drogi wyniósł ponad 1 milion 868 tys. złotych. Z budżetu powiatu na inwestycje przeznaczono ponad 467 tysięcy złotych. Drugą połowę wkładu własnego Powiatu współfinansowała Gmina Kościan.

W ramach przebudowy – na całej długości – jezdnia została poszerzona do 6 metrów. Wybudowano chodnik oraz kanalizację deszczową. Wymalowano dwa przejścia dla pieszych, a jedno, wyniesione, wybudowano. Dla bezpieczeństwa w ruchu powstały także dwie zatoki parkingowe do równoległego parkowania. Utwardzono zjazdy do posesji, ponadto wymieniono oznakowanie pionowe i wprowadzono oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych została zawarta w ubiegłym roku. Przebudowę wykonała Firma Usługowo – Handlowa Jacek Malepszy z Leszna.

Źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły