ŚWIĘTO POLICJI 2020

Tegoroczne Święto Policji z powodu epidemii koronawirusa bardzo różniło się od wcześniejszych. Dzisiaj Komendant Powiatowy Policji – insp. Andrzej Zakrzewski wręczył rozkazy mianujące policjantów na wyższe stopnie policyjne. Odczytano również wyróżniania, które otrzymają policjanci w późniejszym terminie z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

Zbiórka odbyła się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Na sali zebrali się jedynie policjanci, którzy zostali wyróżnieni awansami. Uroczystość rozpoczęła się od meldunku, który złożył Komendantowi Naczelnik Wydziału Prewencji. Następnie Komendant Powiatowy Policji w krótkim przemówieniu pogratulował wyróżnionym i awansowanym podkreślac trud ich codziennej służby.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł. Insp. Przemysław Mieloch odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki skierowany do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych.

W dalszej części uroczystej zbiórki odczytano wyróżnienia i wręczono rozkazy mianujące na wyższe stopnie policyjne.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r.  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków,  wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali „Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę”:

– mł. insp. Przemysław Mieloch – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie,

– asp. sztab. Piotr Fritz – detektyw Wydziału Kryminalnego.

Decyzją  z dnia  16 czerwca 2020 r.  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego nadał „Brązową Odznakę Zasłużony Policjant”: asp. sztab. Joannie  Biedermann-Spławskiej – Z-cy Naczelnika Wydziału Kryminalnego

Odznaczenia zostaną wręczone  w późniejszym terminie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

Rozkazem  z dnia 6 lipca 2020 r.  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – mianował z dniem 24 lipca 2020 r. na wyższe stopnie  w korpusie aspirantów 18 funkcjonariuszy z naszej jednostki. Asp. Michał Dominiczak otrzymał awans na wyższy stopień w drodze wyróżnienia za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych

W korpusie podoficerów awanse na wyższe stopnie otrzymało 13 policjantów. Pierwszy awans w swojej karierze na starszego posterunkowego odebrało 8 funkcjonariuszy. Wszystkim wyróżnionym i awansowanym gratulujemy.

 

Źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły