POMAGALI POWODZIANOM

Dokładnie przed dwudziestoma trzema laty, w lipcu 1997 roku, Dolny Śląsk zmagał się z wielką powodzią… Do akcji niesienia pomocy gminom dotkniętych przez żywioł włączyli się również krzywiniacy. Do powodzian z ternu Gminy Krzywiń trafiła nie tylko ,,gotówka’’, ale także dary ,,rzeczowe’’. O przebiegu akcji ratunkowej informowała ówczesna prasa lokalna. Zapraszamy do lektury.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły