INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ UROCZYŚCIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE DRUGIEJ EDYCJI NAGRODY „SEMPER FIDELIS”

W 2019 roku Instytut Pamięci Narodowej ustanowił Nagrodę „Semper Fidelis” – coroczne wyróżnienie dla osób, instytucji i organizacji społecznych za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN.

Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, której przewodniczącym jest Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy. W czasie uroczystości wręczenia nagród laureat otrzymuje pamiątkową statuetkę oraz dyplom. Jedna z przyznawanych nagród może zostać nadana pośmiertnie.

W ubiegłym roku laureatami Nagrody zostali: harcmistrz Stefan Adamski, czasopismo „Wołanie z Wołynia”, ksiądz Roman Dzwonkowski, pułkownik Wojska Polskiego Weronika Sebastianowicz oraz Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Ponadto specjalne wyróżnienie otrzymał Wiesław Helak.

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/100800,Instytut-Pamieci-Narodowej-uroczyscie-oglasza-rozpoczecie-drugiej-edycji-Nagrody.html

 

 

źródło: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

Najnowsze artykuły