PONAD 5 TYSIĘCY WNIOSKÓW

Powiatowe Urzędy Pracy stały się głównym ośrodkiem i narzędziem udzielania pomocy pracownikom i pracodawcom w ramach ograniczania skutków gospodarczych zamrożenia gospodarczego wywołanego koronawirusem SARS-CoV – 2. Od początku, gdy została uruchomiona gospodarcza pomoc państwa do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie wpłynęło ponad 5 tysięcy wniosków. Najwięcej, 4060 na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

 – Staramy się załatwiać je w możliwie krótkim terminie, jednak głównym problemem jest liczba błędów w składanych wnioskach. Szacujemy, że tylko połowa wniosków jest wypełniona prawidłowo – wyjaśnia Ewa Beba, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie. – Różna skala tych błędów. Jeżeli są pojedyncze, drobne, prosimy o uzupełnienie, czy dokonanie korekty. W przypadku większych, wnioski są odrzucane i wpływają następne, poprawione.

 Powiatowy Urząd Pracy od kwietnia stał się centralą telefoniczną. Tysiące telefonów i rozmów z mieszkańcami. To wymagało od pracowników większego zaangażowania i uwagi. Wszystkie wnioski wymagają weryfikacji w rejestrach CEIDG lub KRS, podpisania umowy i przygotowania przelewu.

 – Musieliśmy stanąć do walki szybko i bez przygotowania. Owszem, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dało nam gotowe wzory i metody postępowania, ale o tym jak bardzo niejednoznaczne świadczy liczba kilkuset zapytań i wątpliwości zgłaszanych przez PUP-y – mówi dyrektor Ewa Beba. – Uczyliśmy się nowych zadań razem z przedsiębiorcami. Do realizacji tarczy stanęliśmy w osłabionym składzie. Z uwagi na niski poziom bezrobocia w ostatnich 3 latach obniżyliśmy stan zatrudnienia o jedną trzecią. W ciągu ostatnich trzech miesięcy przyjęliśmy i opracowaliśmy liczbę wniosków, które kiedyś przypadały na około 3 lata, a ilość środków finansowych nawet i czterokrotnie przekracza nasze rekordowe  dotychczas, roczne limity z początku wieku – ocenia Ewa Beba, dyrektor PUP w Kościanie.

 Do połowy czerwca mikroprzedsiębiorcy otrzymali pożyczki na pokrycie bieżących potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 18.681.543,44 złotych. W ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wypłacono 892.700,52 złotych. Z kolei wsparcie przedsiębiorców niezatrudniających pracowników wyniosło do tej pory 202.540,00 złotych. Formularze wszystkich wniosków są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie. Wszystkich składających wnioski prosimy o uważne czytanie wszystkich instrukcji i objaśnień na stronie PUP i wypełnianie wszystkich rubryk w formularzach. To w zdecydowany sposób usprawni opracowanie wniosków.

 

 źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły