PLACE ZABAW, SIŁOWNIE, BOISKA OTWARTE!

Place zabaw, boiska wiejskie i siłownie zewnętrzne na terenie Gminy Krzywiń zostają otwarte. Informujemy, że otwarte zostały place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz boiska wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Krzywiń. Z uwagi na brak konkretnych wytycznych ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązki stosowania się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego leżą przede wszystkim po stronie użytkowników, a w przypadku placów zabaw, po stronie rodziców i opiekunów dzieci. Korzystający z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk wiejskich zobowiązani są do stosowania się do poniższych zaleceń, które kieruje do nich Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń:

  1. Przed wejściem na plac zabaw/siłownię zewnętrzną/boisko wiejskie sprawdź czy miejsce nie jest zatłoczone – unikaj większych skupisk ludności.
  2. Przed wejściem na plac zabaw/siłownię zewnętrzną/boisko wiejskie zdezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji zawierającym alkohol. Środki dezynfekujące powinien posiadać korzystający lub rodzic/opiekun. Dezynfekcja wskazana jest również podczas korzystania z urządzeń oraz po opuszczeniu placu zabaw/siłowni plenerowej.
  3. Zachowuj bezpieczeństwo stosując podczas całego pobytu na terenie placu zabaw/siłowni zewnętrznej/boisku wiejskim maseczki ochronnej chyba, że w całym okresie korzystania zostanie zachowana odległość co najmniej 2 metrów od przebywających w tym miejscu osób.
  4. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne.
  5. Rodzice, opiekunowie dzieci ponoszą pełną odpowiedzialność za wypełnianie wszelkich wytycznych.

Ważne! Zniesienie ograniczeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Tylko odpowiedzialna postawa uchroni nas od zachorowania i rozprzestrzeniania wirusa.

Najnowsze artykuły