LOKALNY FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan w ramach projektu „Od rozwoju naszej społeczności rozpoczynamy budowanie lepszego świata!” zaprasza mieszkańców, grupy nieformalne i samopomocowe oraz organizacje pozarządowe z Gminy Kościan i powiatu kościańskiego do udziału w Konkursie Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw! Jeśli jesteście aktywnymi mieszkańcami, którzy działają lub chcieliby rozpocząć działania na rzecz Waszej małej społeczności, możecie ubiegać się o przyznanie dofinansowania w tym konkursie. Można pozyskać grant do 1500 złotych. Repertuar działań może być bardzo szeroki. Możecie przeznaczyć środki na organizację spotkań integracyjnych (warsztaty, pikniki, turnieje rodzinne i sportowe), wydarzeń kulturalnych (np. kino pod chmurką, koncert, festiwal), wydarzeń aktywizujących mieszkańców (wolontariat na rzecz dzieci, zwierząt, przyrody) i wiele więcej! Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Stowarzyszenia pod adresem e-mail: biuro@crgkoscian.pl oraz przez profil społecznościowy www.facebook.com/crgkoscian/. Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków samorządów powiatu kościańskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

źródło:Urząd Gminy Kościan

Najnowsze artykuły