WZROST DOFINANSOWAŃ Z PFRON NA UTRZYMANIE MIEJSC PRACY

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy spełniają wskaźnik 6 % zatrudnienia osób niepełnosprawnych od okresu sprawozdawczego za kwiecień 2020 roku mogą ubiegać się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wyższe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, aby zachować jak najwięcej miejsc pracy, PFRON podjął decyzję o zwiększeniu kwot dofinansowań do wynagrodzeń za zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. W Wielkopolsce w 2019 roku mieliśmy 5 141 pracodawców, którym przysługiwały dofinansowania. Zatrudniali oni łącznie 42 660 osób niepełnosprawnych. Dzięki naszemu wsparciu większość tych osób utrzyma zatrudnienie – mówi Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

Nowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń kształtują się następująco:

  1. a) 1 950 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 150 zł);
  2. b) 1 200 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 75 zł);
  3. c) 450 zł – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwotę dofinansowania zwiększa się o dodatek w wysokości:

  1. a) 1 200 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 600 zł);
  2. b) 900 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 300 zł);
  3. c) 600 zł – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Najnowsze artykuły