PODPISANO UMOWĘ PARTNERSKĄ W RAMACH LOKALNEGO FUNDUSZU MAŁYCH INICJATYW

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Kościańskiego – 17 czerwca 2020 roku – w którym brali udział zaproszeni goście, wójt i burmistrzowie gmin tworzących powiat oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan podpisano umowy partnerskie w ramach Lokalnego Funduszu Małych Inicjatyw.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan realizuje w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkursu FIO 2020 – priorytet 1: Małe Inicjatywy projekt pn. „Od rozwoju naszej społeczności rozpoczynamy budowę lepszego świata!”, współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego celem są m.in. działania mające na celu aktywizowanie społeczności lokalnych.

W ramach umowy świadczone będą usługi edukacyjne i animacyjne – konsultacje merytoryczne i animacyjne przeprowadzone z mieszkańcami, spotkania animacyjne i informacyjne na temat konkursu Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw. Umowa obejmuje też przeprowadzenie konkursu Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw.

W ramach współpracy zaplanowano spotkania informacyjne i animacyjne na temat realizacji i animacji projektów, konsultacje merytoryczne z zakresu tworzenia, realizacji i rozliczania projektów, animacji działań oraz metod promocyjnych i rekrutacyjnych projektu.

Dofinansowanie otrzyma minimum 15 podmiotów. Dotacje zostaną przyznane grupom nieformalnym i samopomocowym oraz organizacjom pozarządowym.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia:

http://crgkoscian.pl/lokalne-fundusze/lokalny-fundusz-malych-inicjatyw/

Najnowsze artykuły