WYRÓŻNIENIA DLA SAMORZĄDU GMINY KOŚCIAN

30 lat samorządu Gminy Kościan to wiele działań, które uczyniły nasze codzienne życie łatwiejszym, przyjemniejszym, atrakcyjniejszym. To odwaga i mądrość radnych, a przede wszystkim włodarzy gminy w podejmowaniu ważnych i trudnych decyzji, które przyniosły wymierne korzyści dla mieszkańców, a ich efekty zostały dostrzeżone na zewnątrz. Przedsięwzięcia poczynione przez Gminę Kościan znalazły swoje odzwierciedlenie w rankingach i nagrodach dla naszego samorządu:

– w 2015 roku został przyznany tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”; kapituła Konkursu wysoko oceniła prowadzone przez gminę działania na rzecz wspierania niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wskazując Gminę Kościan jako laureata konkursu z obszaru działania spółki Enea Operator;

– w rankingu Ministerstwa Finansów za 2016 rok na 2478 gmin na wysokim 263 miejscu w kraju uplasowała się Gmina Kościan, której dochody własne z podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z udziałów w podatkach PIT i CIT wyniosły 1912 zł na mieszkańca i stanowiły 62 % całkowitych dochodów gminy;

– w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 2015-2017 pisma „Wspólnota” Gmina Kościan znalazła się wśród liderów inwestycji; na 1555 gmin wiejskich w zestawieniu znalazła się na 110 miejscu ze średnimi wydatkami na poziomie 1013 zł na mieszkańca;

– Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu dokonała analizy finansowej samorządów za 2018 rok i potwierdziła dobrą kondycję finansową Gminy Kościan; wśród 113 gmin wiejskich w Wielkopolsce Gmina Kościan znalazła się na 10. Miejscu; na ten ranking wpłynęły przede wszystkim: wysoki udział dochodów własnych w dochodach ogółem, duże możliwości samofinansowania inwestycji, niski wskaźnik relacji zobowiązań do dochodów ogółem;

– dane te potwierdza Ranking Zamożności jednostek samorządu terytorialnego wg czasopisma „Wspólnota”; Gmina Kościan wśród 1548 gmin wiejskich zajęła wysokie 163 miejsce w kraju i 12 w Wielkopolsce, i w rankingu zanotowała awans od 2012 roku aż o 511 pozycji; kryterium zamożności stanowiły subwencje i dochody własne gminy w przeliczeniu na mieszkańca, które w Gminie Kościan w roku 2018 wyniosły 3600 zł.

– Gmina Kościan zdobyła tytuł „Modernizacji Roku 2018” za zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE”; budowana od wielu lat świetlica została wyróżniona w kategorii „Małe jest piękne”; statuetki trafiły na ręce Andrzeja Przybyły – Wójta Gminy Kościan jako inwestora, Izabeli Wrześniewskiej jako projektanta oraz Prezesa Przedsiębiorstwa „Budomont” Władysława Suchory – wykonawcy robót;

– Gmina Kościan w ubiegłym roku została Orłem Polskiego Samorządu i otrzymała wyróżnienie oraz statuetkę „Gmina 30-lecia Wolności RP”; przyznając Gminie Kościan tę nagrodę kapituła konkursowa brała pod uwagę całokształt działań, które warunkowały jej rozwój na przestrzeni ostatnich lat w obszarach takich jak ochrona środowiska, edukacja, ochrona zdrowia, wydarzenia kulturalne, polityka prorodzinna, inwestycje oraz rozwój gospodarczy. Samorząd musiał wykazać się między innymi stabilną polityką finansową, poziomem pozyskiwania i wykorzystywania środków zewnętrznych, współpracą z przedsiębiorcami;

– wyróżnienie WZPN w Poznaniu w kategorii „Samorząd – infrastruktura roku 2019” za kolejne inwestycje w kompleksie sportowym w Racocie.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu, życzymy, aby kolejne lata dla mieszkańców naszej gminy były okresem podejmowania najlepszych i trafnych decyzji oraz realizacji kolejnych zadań dla poprawy warunków życia w Gminie Kościan. Bo tu naprawdę warto mieszkać, pracować i działać. Działać w samorządzie!

 

 

 

źródło:Gmina Kościan

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com