NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ogłasza kolejne nabory wniosków od 08 do 22 czerwca 2020 roku.

  • w sprawie udzielania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (link),
  • w sprawie udzielania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (link).

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w następujący sposób:

  • w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl lub,
  • wypełnić i włożyć w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu głównym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie przy ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 lub, przesłać pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu.

Z informacjami dotyczącymi wzoru umowy wraz z załącznikami (w tym wniosku) oraz zasadami udzielania dofinansowania:

  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 można zapoznać się na stronie tutaj,
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców można zapoznać się na stronie tutaj.

UWAGA!!!

Przed kontaktem telefonicznym z pracownikami prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Urzędu informacjami dot. dofinansowania.

Wszelkich informacji udzielają:

– Pani Violetta Szymańska – tel. 65 512-10-55 wew. 258,

– Pani Danuta Nowak – tel. 65 512-10-55 wew. 272,

– oraz OWP w Kościanie – tel. 65 512 77 83/797 508 207.

Najnowsze artykuły