AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW GMINY KOŚCIAN

Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych przemian. Każdego dnia uczymy się, jak wspierać rozwój naszej „Małej Ojczyzny”. W tym roku – Roku Samorządu Terytorialnego, wspominamy inicjatywy społeczne, które integrują różne środowiska, a władzom gminy pomagają dbać o zrównoważony rozwój. Mieszkańcy Gminy Kościan mają możliwość działania na rzecz środowiska lokalnego oraz rozwijania własnych zainteresowań i pasji poprzez stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje pozarządowe. Dzięki zaangażowaniu społecznemu wspierają działalność samorządu gminy głównie na płaszczyźnie sportowej i kulturalnej. W tę zasadę pomocniczości wpisują się też Ochotnicze Straże Pożarne, które stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców. Gmina chętnie wspiera działalność organizacji społecznych, ponieważ wpływa ona na rozwój i integrację mieszkańców. Mamy także sprawny system pomocy społecznej. W naszej gminie znajdują się osoby, które wymagają wsparcia. Pracownicy socjalni GOPS-u wychodzą naprzeciw osobom oczekującym pomocy.
W ostatnich latach, dzięki licznym programom współfinansowanym przez instytucje zewnętrzne, zostało zrealizowanych wiele ciekawych zadań związanych z Odnową Wsi. Powstały nowe i wypiękniały stare świetlice wiejskie, powstały nowe place zabaw i strefy rekreacji, wybudowano wiele ścieżek rowerowych. Odżyło nasze letnisko w Nowym Dębcu dzięki poczynionym tam inwestycjom i odbywającym się imprezom. Wiele zadań zostało zrealizowanych dzięki aktywnemu włączeniu się sołtysów i mieszkańców w przygotowanie oraz realizację projektów, a wprowadzony Fundusz Sołecki stał się inspiracją dla inwestycji w „małą architekturę” oraz do poprawy czystości i porządku w wioskach. Razem zmieniamy naszą gminę na lepsze. Bo tu naprawdę warto mieszkać, pracować i działać. Działać w samorządzie!

 

 

źródło:Gmina Kościan

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com