RZĄDZĄCY NIE CHCĄ ZAPRZEPAŚCIĆ DOROBKU SAMORZĄDOWCÓW I NIE MYŚLĄ O CENTRALIZACJI

Stanowisko Struktur Powiatowych PiS w Kościanie w sprawie centralizacji w samorządach.

 

Rocznica 30-lecia powstania samorządu w Polsce to zdecydowanie okazja do świętowania. Oddanie części władzy w ręce samorządowców przyczyniło się do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju i pozwoliło nam wziąć wiele spraw w swoje ręce. Dzięki temu nasze małe ojczyzny stają się coraz piękniejsze i bardziej wyjątkowe.

Mimo niewątpliwych sukcesów, wszyscy zadajemy sobie sprawę z tego, że samorządy nie są odpowiedzią na każde wyzwanie. Trudno oczekiwać od samorządów, że podejmą się na przykład ogromnych inwestycji infrastrukturalnych czy zajmą się tak istotnym zagadnieniem jak bezpieczeństwo energetyczne kraju. Samorządy pełnią istotną rolę w bardzo złożonym systemie, który ma swoją hierarchię i w ramach tej struktury działają, jak już to zostało napisane, bardzo dobrze. Zrozumienie roli samorządów w kontekście funkcjonowania całego państwa jest bardzo istotne by mogły one skutecznie sprawować swoją rolę.

Dlatego z pewną dozą rozczarowania zapoznaliśmy się z listem Pana Starosty Henryka Bartoszewskiego z okazji omawianej rocznicy. W liście tym Pan Starosta dokonuje bowiem pewnej „sztuczki”. Mianowicie mówi o tym, że “wolność to samorządność”, po czym wykorzystuje tę wyjątkową okazję aby zarzucić rządowi, że “myśli o centralizacji”. Skoro samorząd = wolność, a rząd chce przez centralizację ten samorząd nam odebrać, to znaczy, że rząd chce nam odebrać wolność. Słyszymy ten przekaz od 2015 roku. Już prawie pięć lat rząd nam odbiera tę wolność, ale nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie jak to się objawia, podobnie jak Pan Starosta nie potrafi powiedzieć dlaczego sądzi, że rząd “myśli o centralizacji”. Chcielibyśmy, aby Pan Starosta przytoczył choć jeden artykuł jakiejkolwiek ustawy, który udowodniłby “myślenie o centralizacji”, ale tak oczywisty argument w tym liście się nie pojawia.

Tymczasem rzeczywistość, którą każdy z nas codzienne obserwuje, mówi zupełnie co innego. To samorządy same zwracają się do rządu o pomoc, kiedy nie potrafią poradzić sobie z wyzwaniami, które przed nimi stoją. I dobrze. Rząd jest właśnie od tego, aby w sytuacjach, które przerastają samorząd pomóc, ponieważ każdy minister jest tak samo odpowiedzialny za dobro Polaków, jak każdy samorządowiec. Najlepszym tutaj przykładem, który wszyscy pamiętamy jest słynna na całą Polskę awaria oczyszczalni ścieków w Warszawie – problem najpierw ukrywany przez obecnego włodarza naszej stolicy, potem przez niego bagatelizowany i ostatecznie naprawiony dzięki rządowej interwencji.

Kompleksowa reforma lokalnych finansów jest niezbędna. Ustawa o dochodach JST pochodzi z 2003 r. i po 17 latach zdążyła się nieco zdezaktualizować. W tym czasie zmieniła się choćby struktura dochodów samorządowych. Na przestrzeni lat 2004–2018 udział własny w dochodach ogółem spadł z 31 do 25,2 proc., natomiast udział wpływów z PIT i CIT wzrósł z 22,7 do 24,1 proc., udział subwencji ogólnej spadł z 29,5 do 22,4 proc., a udział dotacji wzrósł z 16,9 do 28,3 proc. (w tym dotacji celowych do 22 proc.).

W Polsce mamy władze samorządowe i centralne, które zawsze powinny ze sobą współpracować dla dobra nas wszystkich, a nie się wzajemnie zwalczać i fałszywie oskarżać. Jedna i druga strona musi być gotowa do tego aby sobie pomagać i szukać kompromisu. W wyborach parlamentarnych i samorządowych głosują ci sami ludzie i oczekują od posłów i samorządowców, że będą oni dbali o ich dobro. W 30 rocznicę powstania polskich samorządów skupmy się na tym – abyśmy codziennie byli lepsi w tym, co robimy dla naszego wspólnego dobra.

 

Dorota Słowińska – członek zarządu struktur powiatowych PiS w Kościanie.

Stefan Żurkiewicz – przewodniczący zarządu struktur powiatowych PiS w Kościanie

 

Najnowsze artykuły