ŚWINIEC NIE DO POZNANIA

Trwa realizacja jednej z największych tegorocznych inwestycja, czyli zagospodarowanie terenu w centrum Świńca i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy. Zadanie realizuje firma Murarstwo Mariusz Krauze ze Świerczyny. Jego koszt opiewa na niebagatelne 2 704 957,08 zł, z czego 85 procent stanowi dotacja Unii Europejskiej w ramach ,,WRPO+’’. Przed kilkoma dnia odbyła się, zakończona pełnym sukcesem, próba energooszczędnego oświetlenia led-owego.