TRZYDZIESTA ROCZNICA WYBORÓW DO RAD GMIN CZEMPIŃ

27 maja 2020 roku mija trzydziesta rocznica wyborów do rad gmin – pierwszych po ponad półwieczu wolnych wyborów w Polsce. Doprowadziły one do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego. W ten sposób został zakończony proces odbudowy demokratycznego ustroju państwa, zaprojektowany w 1981 roku przez wielki ruch społeczny Solidarność, w programie Samorządna Rzeczpospolita. Wyniki częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku umożliwiły przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku. Ustawa ta stanowiła realizację tezy 21 programu Samorządna Rzeczpospolita. Utworzenie samorządów to jeden z największych sukcesów wolnej Polski. Rocznica 30-lecia samorządów w Polsce przypadła na bardzo trudny okres – szaleje pandemia spowodowana koronawirusem, upadają firmy, ludzie tracą pracę. – Właśnie teraz szczególnie niebezpieczne są zapędy centralistyczne. Nam wszystkim potrzebne są silne samorządy – mówi Burmistrz Gminy Czempiń. W Czempiniu jest wiele miejsc, które na przestrzeni ostatnich 30 lat, od 1990 roku, zmieniły się nie do poznania.  Jak przeistoczył się Czempiń, kto reprezentował Radę Miejską w kolejnych kadencjach od roku 1990? Poniżej przedstawiamy kalendarium wybranych wydarzeń w Gminie Czempiń z ostatniego 30-lecia: 1990 – Rok po ogólnopolskich przemianach społeczno-politycznych – wolne i suwerenne – społeczeństwo gminy wybrało radnych, a ci – już jako Rada Miejska – wybrali burmistrza, którym został na kadencję 1990 – 1994,  Janusz Łakomiec 1991 – Ukazuje się miesięcznik „Czempiń” 1994 – Uroczystości związane z 50. rocznicą śmierci harcmistrza Floriana Marciniaka, które swą obecnością uświetnia Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, oraz liczne delegacje z całego kraju 1993 – 1999 – Dokończenie wodociągowania miasta Czempinia i dalsza rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Czempiń 1995 – Odsłonięcie tablicy „W Hołdzie Poległym i Męczennikom Tej Ziemi za Dar Wolności i Niepodległości Polski” na gmachu Urzędu Gminy w Czempiniu 1996 – Powstaje Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu 1995 – 1998 – Telefonizacja Gminy Czempiń 1999 – Reforma administracyjna Polski – Gmina Czempiń zostaje włączona w granice administracyjne Powiatu Kościańskiego 1999 – Reforma systemu oświaty-  zmiana struktury oświaty na: 6-letnią szkołę podstawową; 3-letnie gimnazjum 1996 – 2001 – Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Czempiń 2002 – Rozpoczęto budowę sieci gazowej w Gminie Czempiń 2003 – Utworzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”, którego siedziba od początku znajduje się na terenie Gminy Czempiń 2006 – Uroczyste otwarcie budynku Gimnazjum w Borowie 2010 – Oddanie do użytku hali sportowej „Herkules” 2011 – 450 – lecie Nadania Praw Miejskich Miastu Czempiń 2012 – Pierwszy Wielki Jarmark Czempiński, zaininicjowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej 2013 – Budowa i oddanie do użytku targowiska „Mój Rynek” w Czempiniu 2016 – Pierwsze zawody ChampionMan Duathlon Czempiń 2017 – Gmina wykupuje teren dawnej Tlenowni w Czempiniu, które stanowią dawne zabudowania zakładów Antoniego Jezierskiego, gdzie obecnie prowadzone są prace rewitalizacyjne, po ukończeniu których powstanie Centrum Aktywizacji Społecznej 2017 – Reforma oświaty. Z mapy gminy znika gimnazjum, które włączone zostało w strukturę Szkoły Podstawowej w Czempiniu, a szkoły podstawowe stały się placówkami ośmioklasowymi 2017 – Jako pierwsza spółka gminna powołane zostaje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o, przekształcone z Zakładu Gospodarki Komunalnej 2017 –2018 – Przy Szkole Podstawowej w Głuchowie powstaje sala sportowa 2017 – 2018 – Budowa Czempińskiego Węzła Przesiadkowego 2017 – 2018 – Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej 2013 – 2018 – Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap II – odcinek: Czempiń – Poznań 2018 – Odsłonięcie pomnika na czempińskim Rynku poświęconego pamięci Mieszkańców Gminy Czempiń biorących udział w walkach o niepodległość 2018 – Uroczystości związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości 2018 – Ustanowienie flagi Gminy Czempiń 2019 – Oddanie do użytku drogi ekspresowej S5 wraz z węzłem Czempiń   Przez te wszystkie lata o przemianach Gminy Czempiń decydowali Radni Rady Miejskiej, którzy od 1990 roku reprezentowali 8 kadencji. Poniżej przypominamy nazwiska tych wszystkich osób: Burmistrzów, Radnych Rady Miejskiej w Czempiniu w latach 1990-2020, którzy zasłużyli się dla naszego wspólnego dobra, a przede wszystkim pracą na rzecz rozwoju Gminy Czempiń. Choć dziś już niestety nie wszyscy z tych osób są z nami pragniemy złożyć im podziękowanie.: Burmistrzowie Gminy Czempiń w Czempiniu w latach 1990 – 2020 KADENCJA 1990-1994 Janusz Łakomiec   KADENCJA 1994-1998 Kazimierz Dembny   KADENCJA 1998-2002 Kazimierz Dembny   KADENCJA 2002-2006 Dorota Lew – Pilarska   KADENCJA 2006-2010 Dorota Lew – Pilarska   KADENCJA 2010-2014 Dorota Lew – Pilarska   KADENCJA 2014-2018 Konrad Malicki   KADENCJA 2018-2023 Konrad Malicki   Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu w latach 1990 – 2020   KADENCJA 1990-1994 1.     Adolph Krzysztof    KADENCJA 1994-1998 1.     Kinecki Mieczysław (Przewodniczący Rady Miejskiej do 5.10.1995r. – do czasu śmierci); 2.     Plewa Bernard (Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu w czasie 28.08.1997r. do końca kadencji) 3.     Zemer Małgorzata (Przewodnicząca Rady Miejskiej w czasie 5.10.1995r. – 28.08.1997r.)   KADENCJA 1998-2002 1.     Maślak Grzegorz (Przewodniczący Rady Miejskiej w czasie 1998 – 26.02.2001r.) 2.     Ratajczak Bolesław (Przewodniczący Rady Miejskiej w czasie od 26.02. 2001 r. do końca kadencji)     KADENCJA 2002-2006 1.     Ratajczak Bolesław    KADENCJA 2006-2010 1.     Sankiewicz Krzysztof    KADENCJA 2010-2014 1.   Sankiewicz Krzysztof  ( do 23.05.2012r.) 2.   Krzyżostaniak Jerzy   KADENCJA 2014-2018 1.   Sankiewicz Krzysztof  2.   Grygier Łukasz (od 10.08.2015r.)   KADENCJA 2018-2023 1.   Głochowiak Maciej   Radni Rady Miejskiej w Czempiniu: KADENCJA 1990-1994 1.     Adolph Krzysztof 2.     Bartkowiak Marek 3.     Borecki Antoni 4.     Borowiak Jan 5.     Danielewicz Andrzej 6.     Dolińska Halina 7.     Flieger Teresa 8.     Grzelka Jan 9.     Jąder Czesław 10.  Kasprzak Stanisław 11.  Kinecki Mieczysław 12.  Klarzyński Grzegorz 13.  Kokowski Jerzy 14.  Łakomiec Janusz 15.  Marciniak Marek 16.  Nyk Jan 17.  Olejniczak Urszula 18.  Piotrowicz Jerzy 19.  Piotrowicz Mirosław 20.  Przybylski Bernard 21.  Rajewski Jerzy 22.  Skorupiński Jan 23.  Szrejder Janusz     KADENCJA 1994-1998 1.     Borowiak Jan 2.     Dembny Kazimierz 3.     Doliński Kazimierz 4.     Dutkiewicz Janusz 5.     Fitt Wiktor 6.     Giemza Krzysztof 7.     Grypczyńska Józefa 8.     Hirowski Andrzej 9.     Kinecki Mieczysław 10.  Lorenz Hanna 11.  Marciniak Jerzy 12.  Michalak Bronisław 13.  Naskręt Sylwester 14.  Olejniczak Urszula  15.  Pawlisiak Antoni 16.  Piotrowicz Mirosław 17.  Plewa Bernard 18.  Ratajczak Bolesław 19.  Turno Stanisław 20.  Urbański Władysław 21.  Wojciechowski Piotr 22.  Zemer Małgorzata   KADENCJA 1998-2002 1.     Adolph Maciej 2.     Bartkowiak Zofia 3.     Fitt Wiktor 4.     Giemza Krzysztof 5.     Jaśkowiak Jacek 6.     Klarzyński Grzegorz 7.     Konieczny Stefan 8.     Konieczny Jarosław 9.     Krawiec Genowefa 10.  Lew Dorota  11.  Łączny Grzegorz 12.  Maślak Grzegorz 13.  Michalak Bronisław 14.  Miętkiewska Krystyna 15.  Olejniczak Urszula 16.  Opas Artur 17.  Pawlisiak Antoni 18.  Piasecki Ireneusz 19.  Raszewski Przemysław 20.  Ratajczak Bolesław  21.  Roszak Andrzej 22.  Szczawik Zenon 23.  Woźniak Urszula 24.  Zabor Zbigniew   KADENCJA 2002-2006 1.     Bartkowiak Zofia 2.     Fitt Wiktor 3.     Giemza Krzysztof 4.     Habernik Włodzimierz 5.     Hirowski Andrzej 6.     Jaśkowiak Jacek 7.     Kisilewicz – Plackowska Renata 8.     Konieczny Jarosław 9.     Kuciak Włodzimierz 10.  Michalak Bronisław  11.  Owsianny Stanisław 12.  Ratajczak Bolesław 13.  Sankiewicz Krzysztof 14.  Sztukowski Przemysław 15.  Wieliński Aleksander    KADENCJA 2006-2010 1.     Adamski Wojciech 2.     Fabiś Tadeusz 3.     Giemza Krzysztof 4.     Głochowiak Maciej 5.     Grygier Elżbieta 6.     Jaśkowiak Jacek 7.     Krzyżostaniak Jerzy 8.     Kuciak Włodzimierz 9.     Matysiak Władysław 10.  Owsianny Stanisław 11.  Sankiewicz Krzysztof 12.  Sztukowski Przemysław  13.  Szymczak Augustyn 14.  Wieliński Aleksander 15.  Wojciechowski Piotr   KADENCJA 2010-2014 1.       Adamski Wojciech 2.       Bartkowiak Zofia 3.       Cichocki Eugeniusz 4.       Fabiś Tadeusz 5.       Głochowiak Maciej 6.       Grygier Elżbieta 7.       Grzelka Irena 8.       Jaśkowiak Jacek 9.       Konieczny Jarosław 10.    Krzyżostaniak Jerzy 11.    Matysiak Władysław 12.    Sankiewicz Krzysztof 13.    Turno Stanisław 14.    Tyliński Włodzimierz 15.    Wieliński Aleksander   KADENCJA 2014 -2018 1.           Adamski Wojciech 2.           Bartkowiak Zofia 3.           Cichocki Eugeniusz Henryk 4.           Głochowiak Maciej Franciszek 5.           Grygier Łukasz 6.           Itkowiak Robert 7.           Konieczny Jarosław 8.           Matysiak Władysław Kazimierz 9.           Mikołajczak Lucyna 10.        Mylka Piotr 11.        Ratajczak Jan 12.        Sankiewicz Krzysztof 13.        Stasiak Łukasz 14.        Szukalski Cezary 15.        Turno Stanisław Maciej   KADENCJA 2018 -2023 1.               Bartkowiak Zofia 2.               Głochowiak Maciej Franciszek 3.               Grzelczyk Tomasz 4.               Hirowski Piotr 5.               Kłos Zbigniew 6.               Kozłowski Artur 7.               Kuhnert Maciej Kamil 8.               Mikołajczak Lucyna 9.               Mróz Monika 10.            Mylka Piotr 11.            Ratajczak Jan 12.            Sankiewicz Krzysztof 13.            Stasiak Łukasz 14.            Szukalski Cezary 15.            Wojciechowski Marcin   Szanowni Państwo to dzięki Waszej gospodarności, trosce o obywatela,  zaangażowaniu i ciężkiej pracy dla naszej małej Ojczyzny okres ostatnich 30 lat stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego  i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Dziękujemy Państwu za solidarność, zaangażowanie w dobro i rozwój naszej gminy, za poczucie jedności i niezachwiane budowanie Wspólnoty. Wierzymy, że kiedy sytuacja się uspokoi, będziemy mogli dać jeszcze silniejsze świadectwo odpowiedzialności za nasz Dom, któremu na imię Gmina Czempiń. Dziś, w tym szczególnym dniu składamy wszystkim Burmistrzom, Radnym oraz Współpracownikom wszystkich kadencji podziękowanie za trud i poświęcenie, z jakim służyliście społeczeństwu Gminy Czempiń. Składamy także życzenia zdrowia, wielu sukcesów, tak aby Wasze wysiłki były zawsze zauważone.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Czempiniu Maciej Głochowiak                                                   Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki

Źródło: Gmina Czempiń