ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W KLASACH 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Od 25 maja szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan, rozpoczną prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3.

Zajęcia będą się odbywały zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEN, uwzględniając możliwości kadrowe i lokalowe szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z jednostką oświatową, do której uczęszcza Państwa dziecko.

Stale monitorujemy sytuację epidemiczną w kraju i regionie. W przypadku zmiany uwarunkowań liczymy się z możliwością modyfikacji planów, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

 

Źródło: Miasto Kościan

Najnowsze artykuły