RAPORT O STANIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

Na podstawie art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2019 r., poz. 511) w dniu 18 maja 2020 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego po raz drugi  przyjął Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 rok (Uchwała nr 77/328/20). Raport znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 rok głos mogą zabrać mieszkańcy Powiatu Kościańskiego (art. 30 a ust. 6 przywołanej wcześniej ustawy). Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego zgłoszenie na formularzu, który został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi być poparte podpisami 150 osób umieszonymi w wykazie osób popierających udział mieszkańca w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 rok (art. 30 a ust. 7 przywołanej wcześniej ustawy). Lista poparcia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport.

Debata nad raportem odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej zaplanowanej na 10 czerwca 2020 roku, godz. 15.00.

 

https://www.powiatkoscian.pl/files/5724/Raport_o_stanie_Powiatu_Koscianskiego_za_2019_rok.pdf

 

źródło:Powiat Kościański

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com