LAPTOPY PRZEKAZANE DO SZKÓŁ

Powiat Kościański kupił 34 laptopy dla prowadzonych przez siebie szkół. Powiat na zakup komputerów otrzymał w konkursie grantowym „Zdalna szkoła” 80 tysięcy złotych.Laptopy będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli między innymi do realizacji zdalnej nauki. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie otrzymał  12 komputerów, również 12 sztuk trafiło do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie, z kolei  Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie otrzymał 10 komputerów.Zakup w ramach projektu „Wzmocnienie kształcenia zdalnego poprzez zakup sprzętu dla szkół prowadzonych przez Powiat Kościański” był sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020

 

źrodło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły