REMONT DROGI POWIATOWEJ Z BONIKOWA DO MIKOSZEK

Zgodnie z umową zawartą przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie z firmą Gart sp. z o.o. z Golędzinowa do końca czerwca 2020 roku potrwa remont na drodze powiatowej z Bonikowa do Mikoszek. W ramach prac finansowanych z budżetu powiatu na odcinku 2 900 metrów zostanie m.in. wykonane powierzchniowe utrwalenie drogi. Podczas prac nawierzchnia drogi jest frezowana, następnie  zostanie ułożona nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, zostaną także naprawione pobocza. Koszt prac finansowanych przez powiat to ponad 172 tys. złotych.

 

 

źródło:Powiat Kościański

 

Najnowsze artykuły