INWESTYCJE W GMINIE ŚMIGIEL

Zakończono budowę chodnika w Morownicy na ulicy Leśnej. Wykonawcą tej inwestycji był Zakład Komunalny w Śmiglu, a jej wartość opiewa na kwotę blisko 220 000,00 zł.
Trwają roboty wykończeniowe i porządkowe na ul. Mierosławskiego. Wartość tego zadania opiewa na kwotę blisko 600.000,00 zł, a jego wykonawcą jest Infrakom Kościan.
Rozpoczęto przebudowę ul. Konopnickiej w Śmiglu (od ul. Mierosławskiego do al. Paderewskiego). Wykonawcą inwestycji jest Zakład Komunalny w Śmiglu.
Trwa rozbudowa Przedszkola w Śmiglu. Wykonawcą inwestycji jest Budomont Kościan, a jej wartość opiewa na kwotę blisko 6.000.000,00 zł.

 

źródło:Urząd Miasta Śmigiel