DZIEŃ STRAŻAKA W PSP KOŚCIAN

4 maja to święto wszystkich strażaków. Z uwagi na obostrzenia związane ze stanem epidemii tegoroczne obchody są inne niż zwykle. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na placu wewnętrznym Komendy odbył się apel w obecności strażaków zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę oraz funkcjonariuszy i pracowników systemu codziennego. Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st. bryg. Andrzej Ziegler przedstawił historię obchodzenia Dnia Strażaka oraz krótką charakterystykę patrona strażaków Św. Floriana. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że w tym roku mija 25 lat od momentu powstania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, który skupia najważniejsze dla bezpieczeństwa podmioty. Podkreślił rolę jednostek ochotniczych straży pożarnych, których członkowie wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej codziennie stawiają czoła żywiołom. W swym wystąpieniu Komendant wspomniał także o tych, którzy odeszli na wieczna służbę, ratując innych. Przekazał nadesłane życzenia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Komendanta Głównego PSP st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Dariusza Matczaka a także parlamentarzystów, samorządowców oraz podmiotów i służb współpracujących. W dalszej części apelu przedstawiono listę funkcjonariuszy wyróżnionych, nagrodzonych i awansowanych. Na zakończenie dziękując za ofiarną służbę i poświęcenie, życzył czerpania mnóstwa satysfakcji z codziennej służby dla społeczeństwa oraz aby nigdy nie zabrakło motywacji w dążeniu do doskonalenia elementów ratowniczego rzemiosła.

 

Awanse na wyższe stopnie służbowe

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym nadał stopień:

STARSZEGO KAPITANA

kapitanowi  Damianowi  Gorwie

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym nr 394/ kadr /20
z dnia 22 kwietnia 2020 roku nadał stopień:

MŁODSZEGO KAPITANA

aspirantowi Szymonowi Kaźmierczakowi,

młodszemu aspirantowi Dawidowi Dąbrowskiemu.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nr 1/2020
z dnia 15 kwietnia 2020 roku nadał stopień:

ASPIRANTA

młodszemu aspirantowi Łukaszowi Jurdze.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Rozkazem Personalnym WK.123.5.2020 nadał stopień:

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

starszemu sekcyjnemu Michałowi Bednarczykowi,

starszemu sekcyjnemu Dawidowi Dopierale,

starszemu sekcyjnemu Szymonowi Michalskiemu.

STARSZEGO SEKCYJNEGO

sekcyjnemu Kamilowi Kalembie,

sekcyjnemu Błażejowi Rzepeckiemu,

SEKCYJNEGO

starszemu strażakowi Łukaszowi Kraczewskiemu,

starszemu strażakowi Piotrowi Stefankiewiczowi.

 

Nagrody

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  wyróżnił nagrodą pieniężną

          starszą kapitan  Aliną Suchorę- Donaj

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

wyróżnił nagrodą pieniężną:

 kapitana Bartosza Napierałę,

          młodszego kapitana Szymona Kaźmierczaka,

          starszego ogniomistrza Bartosza Kaczmarka 

 

Starosta Kościański wyróżnił nagrodą specjalną z okazji Dnia Strażaka 2020 r.

         kpt. Szymona Klemenskiego – dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej