PLAC WOLNOŚCI OTWARTY

Zakończyła się rewitalizacja Placu Wolności w Kościanie, która została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach projektu ,,Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Celem realizowanego projektu poza rozbudową budynku Kościańskiego Ośrodka Kultury jest stworzenie przestrzeni wielofunkcyjnej o charakterze kulturalno-rekreacyjnym dającej możliwość zaprezentowania wielu form kultury i sztuki poprzez wyodrębnianie stref funkcjonalno-przestrzennych. W ramach prowadzonych prac wytyczono nowy układ ścieżek, stworzono nową aranżację terenu, zamontowano nowe ławki oraz inne elementy małej architektury. Pojawiły się nowe nasadzenia, są to między innymi: platany, lipy i śliwy (platany i śliwy zostały posadzone dodatkowo poza projektem), które zostały umieszczone w miejscu starych, schorowanych lip i akacji. Zasiana została łąka kwietna oraz posadzone zostały krzewy, które tworzą przyjazne warunki dla owadów. Na podziwianie pełnego efektu prac w zakresie zagospodarowania terenu zielenią będziemy musieli poczekać, aż rośliny się rozwiną i pokażą swoje prawdziwe piękno. Podobny zakres zmian dotyczył również tzw. „parku za KOKiem”. Zagospodarowanie terenu przy LOK w nowy sposób, poprzez rozdzielenie strefy pieszej i komunikacyjnej, wprowadzenie drzew i krzewów stworzyło spójną całość z terenem przy KOK i Pl. Wolności. Ponadto na Placu Wolności zamontowane zostało tzw. eksperymentarium muzyczne, czyli dźwiękowy i bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Osobną inwestycją była budowa nowej multimedialnej fontanny oraz energooszczędnego oświetlenia, które w całości zostały sfinansowane z budżetu Samorządu Miasta Kościana. Z uwagi na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące epidemii koronawirusa fontanna nie zostanie obecnie uruchomiona.

Udostępniamy Państwu teren Placu Wolności, mając jednak na względzie trwającą epidemię koronawirusa prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości w ruchu pieszych, zasłanianie ust i nosa, a także o stosowanie się do innych zasad ostrożności.

Kościański Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na ,,Rozbudowę Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Dane projektu:
Beneficjent: Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie
Program operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 4.4: ,,Środowisko”
Działanie 4.4: ,,Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”
Poddziałanie 4.4.1: ,,Inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”
Tytuł projektu: ,,Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Numer wniosku o dofinansowanie: RPWP.04.04.01-30-0076/16.

 

Źródło: Miasto Kościan