KOMUNIKAT WÓJTA

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Kościan!

Informuję, że po wszczęciu postępowania i rozpatrzeniu zgodności z prawem wniosku Poczty Polskiej S.A. z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania spisu wyborców, podjąłem decyzję o odmowie przekazania spisu wyborców sporządzonego i aktualizowanego przez gminę.

Jednocześnie chcę też poinformować, że w związku z decyzją rządu RP o możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków, po konsultacjach z dyrektorami naszych zespołów szkół, ze względu na brak możliwości spełnienia wszystkich wytycznych oraz zapewnienia dzieciom i wychowawcom bezpiecznych warunków do prowadzenia zajęć i sprawowania opieki, zdecydowałem o nie otwieraniu naszych przedszkoli, przynajmniej od dnia 6 maja br.

Wójt Gminy Kościan

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły