“FUNDACJA Z MARZENIAMI” PRZEKAZAŁA SZPITALOWI DARY

Dzisiaj (tj.30.04.br.) miało miejsce przekazanie na rzecz kościańskiego SP ZOZ dziesięciu palet darów zebranych przez działająca na terenie gminy Śmigiel – ,,Fundację z Marzeniami”. Na paletach zapakowano zebrane maseczki, środki czystości, środki ochrony osobistej, rękawiczki i wodę. Zbiórka została zainicjowana przed trzema tygodniami. W akcji uczestniczyło wiele firm i osób prywatnych oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Gryżyny.

Czytaj więcej

TRWA PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z BIEŻYNIA DO CICHOWA

Trwają prace przy przebudowie ścieżki rowerowej z Bieżynia do Cichowa. Po remoncie mieszkańcy i turyści pojadą do Cichowa ścieżką z masy bitumicznej. Podczas remontu zostaną także utwardzone zjazdy na pola i posesje. W ramach prac remontowych zostaną zamontowane nowe bariery ochronne i pionowe oznakowanie ścieżki. Koszt inwestycji wyniesie ponad 472 tys. złotych brutto. Środki na jej realizację pochodzą z budżetu…

Czytaj więcej

POMOC DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Na terenie powiatu kościańskiego działają dwa domy pomocy społecznej, w Jarogniewicach i Mościszkach. Placówki prowadzone są przez samorząd powiatowy. Podczas epidemii domy pomocy są najwrażliwszymi miejscami, w których może dojść do zakażenia wirusem. By temu zapobiec w DPS-ach, w porozumieniu z władzami powiatu  podjęto szereg decyzji i zmian, m.in. domy są zamknięte dla odwiedzających. Kadra administracyjna w części pracuje zdalnie.…

Czytaj więcej

KAŻDY MOŻE POMÓC

Powiat Kościański zaangażował się w akcję WsparcieDlaSzpitala, do której zachęca Centrum Projektów Społecznych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Związek Powiatów Polskich. Narzędzie internetowe WsparcieDlaSzpitala stało się ogólnopolską formą kontaktu między szpitalami i domami pomocy społecznej oraz lokalnymi koordynatorami i darczyńcami. W systemie zarejestrowane szpitale i DPS-y na bieżąco uzupełniają swoje potrzeby. Koordynatorzy lokalni, którzy mają pod opieką kilka ośrodków z danego regionu (np.…

Czytaj więcej