OCZYSZCZALNIA W RACOCIE

Trwają intensywne prace na budowie oczyszczalni ścieków w Racocie. Gotowe są już dwa reaktory biologiczne oczyszczania ścieków, budynek recyrkulacji ze stacją dmuchaw zblokowany z komorą rozdziału, budynek kraty wstępnej zblokowany ze stacją zlewczą  ścieków oraz budynek solarnej suszarni osadów. Trwają prace związane z utwardzaniem terenu i przebudową budynku biurowo-socjalnego. Przedsięwzięcie to pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi – wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej” realizowane będzie do sierpnia br. w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, z całkowitą wartością tego zadania wynoszącą 20.869.935,46 zł i kwotą dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 7.238.842,78 zł. (md)

 

źródło:Gmina Kościan

Najnowsze artykuły